آيا تاكنون، حرم امامان ما، نبش قبر شده است يا خير؟

چاپ

جواب اين سوال مثبت است و در تاريخ اسلام نسبت به قبور امامان اهانت شده است. به عنوان مثال، جعفر بن محمد بن هارون معروف به متوكل عباسي دستور به تخريب قبر امام حسين عليه السلام داد و سالها قبر آن حضرت مخروبه ماند و حتي نمي گذاشتند كسي به زيارت آن حضرت برود و هر كس مي رفت كيفر مي ديد. به دستور هارون قبر امام حسين و يارانش را شخم زدند و مزرعه ساختند ولكن نتوانستند به جسد آن حضرت دسترسي پيداكنند. براي آگاهي بيشتر به «تتمه المنتهي ص 325 به بعد، چاپ داوري» و بحار الانوار ج 45 ص 390 چاپ ايران مراجعه كنيد و در بحار الانوار روايات زيادي درباره عوامل نبش قبر امام آمده است.

منبع: پرسمان دانشجويي

.