چه كساني در تشييع جنازه حضرت زهرا(س) حضور داشتند؟

چاپ

براساس برخي از روايات، وقتي كه شب فرا رسيد، حضرت علي(ع) به پسرش حسن گفت: برو ابوذر را بياور. امام حسن رفت و ابوذر را صدا كرد. ابوذر آمد و علي(ع) بدن فاطمه زهرا را به جايگاه نماز آورد و بر آن نماز خواند  (بحارالانوار، ج 43، ص 215، چاب بيروت). اين روايت تنها ابوذر را ياد آوري كرده است. در روايتي ديگري آمده است كه كساني كه بر بدن فاطمه زهرا(س) نماز خواندند عبارتند از: علي(ع)، سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، حذيفه و عبدالله بن مسعود  (بحار، ج 43، ص 210). در روايت ديگري آمده است: كساني كه بر بدن فاطمه زهرا(س) نماز خواندند عبارتند از: علي(ع)، حسن، حسين، عباس، فضل بن عباس، سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، حذيفه، عبدالله بن مسعود، عقيل و بريده  (بحار، ج 43، ص 183 به نقل از تاريخ طبري). بنابراين مي توان گفت كه اين افراد در تشييع و نماز بر بدن فاطمه زهرا شركت داشتند: علي(ع)، امام حسن(ع)، امام حسين(ع)، سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، حذيفه، عباس، فضل بن عباس، عقيل، عبدالله بن مسعود، بريده.
یکشنبه 91/1/27

ساعت 7:52