مسجد هندي

   
شهر: نجف
استان: نجف
کشور: عراق

مسجى هندي از بزرگ ترين مسجدهاي نجف است كه نمازگزاران بسيار زيادي دارد. مسجد هندي در سال 1323 ق تجديد بنا شد و بناي بسيار محكم و استوار دارد. هر ساله مراسم عزاداري هاي محرم در آن برپا مي شود. علامه سيد محسن حكيم در عصر حاضر ساختمان آن را توسعه داده است.

منبع: عتبات عاليات عراق؛ دكتر اصغر قائدان

نمایش نقشه