آرامگاه هاني بن عُروَه

   
شهر: كوفه
استان: نجف
کشور: عراق

هانی بن عروه المرادی المذحجی یکی از سران و بزرگان یمنی در کوفه زندگی می کرد. اواخر زندگی پیغمبر(ص) را درک کرد و سخنان پیغمبر را شنیده و از یاران امیرالمؤمنین(ع) است كه در جنگ جمل، جنگ صفین و نهروان شرکت کرد و از یاران نهضت حجر بن عدی الکندی ضد زیاد بن ابیه بود.
مسلم بن عقیل در خانه هانی بن عروه اقامت کرد. ابن زیاد شرکت کردن هانی را در نهضت مسلم بن عقیل کشف کرد و ایشان را زندانی و بعد شهید کرد. قاتل هانی غلام ابن زیاد بنام رشید ترکی بود.
شهادت ایشان روز ترویه ٨ ذی الحجه سال ٦٠هـ بود.
روز شهادت اش بروایتی ٨٣ سال عمر شریف اش بود و بروایت دیگر ٩٠ سال داشت و روز شهادت اش مصادف با روز خروج امام حسین(ع) از مکه مکرمه بود، و قبر شریف اش در کنار مسجد کوفه مقابل قبر مسلم بن عقیل است و مورد زیارت محبان اهل بیت عليهم السلام می باشد.

درباره هاني بن عروه

نمایش نقشه