آرامگاه ميثم تمار

   
شهر: كوفه
استان: نجف
کشور: عراق

ميثم تمار از اصحاب خاص حضرت على عليه السلام بوده و مورد توجه آنحضرت قرار گرفته بود و در دوستى و محبت خود نسبت به على عليه السلام ثابت و پايدار بود و بالاخره در راه محبت آنجناب بدستور عبيد الله بن زياد به دار آويخته شد و آن ملعون ميثم را با وضع فجيعى بدرجه شهادت رسانيد.
حضرت على عليه السلام قبلا شهادت او را بدست ابن زياد به وى خبر داده و حتى درخت خرمائى را كه ميثم به تنه آن بدار آويخته شده بود به او نشان داده بود و آن درخت كنار خانه عمرو بن حريث بود؛ از اينرو ميثم گاهگاهى مي آمد به آن درخت آب مي داد و در پاى آن نماز مي خواند و به عمرو بن حريث مي گفت من همسايه تو خواهم بود حق همسايگى را با من خوب بجا بياور. عمرو از سخنان ميثم چيزى نمي فهميد و گمان مي كرد او قصد دارد يكى از خانه‏هاى اطراف منزل او را خريدارى كند ولى پس از آنكه ميثم بدستور ابن زياد بچوب آندرخت دار زده شد عمرو بن حريث متوجه مقصود ميثم شد و دانست كه منظور او از گفتن آن سخنان چه بوده است!
امروزه آرامگاه او در فاصله 300 متري از مسجد کوفه و در آغاز بزرگراه نجف ـ کوفه قرار دارد.

درباره ميثم تمار

نمایش نقشه
مجموعه تصاویر
نمايش اسلايدي